„Интелдей Солушънс“ АД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,

25 Aug 2020
„Интелдей Солушънс“ АД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.    На 06.07.2020г. „Интелдей Солушънс“ АД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2068-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00... View more

„Интелдей Солушънс“ АД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

 На 06.07.2020г. „Интелдей Солушънс“ АД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2068-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.